Zaburzenia nerwicowe

Zaburzenia nerwicowe są jednym z częściej występujących schorzeń psychicznych w XXI wieku. Mogą być wywoływane przez różne przyczyny o podłożu genetycznym, społecznym albo być wynikiem nadmiernej wrażliwości danej osoby. W ostatnich latach częstą przyczyną zaburzeń psychicznych mogą być również zmiany cywilizacyjne, które wpływają na kondycję psychofizyczną danej osoby. Zaburzenia nerwicowe mogą przejawiać się na przykład nerwicą natręctw polegającą między innymi na powtarzaniu z przesadną częstotliwością rutynowych czynności, a także nadmierna dbałość o czystość mieszkania, wielokrotne powroty do domu w celu sprawdzenia czy został wyłączony gaz lub zakręcona woda, przesadne zwracanie uwagi na nieistotne szczegóły. Innym częstym przejawem zaburzeń nerwicowych jest nerwica lękowa objawiająca się paniczną obawą przed stykaniem się często z prozaicznymi sytuacjami życiowymi, co w prostej linii może prowadzić do izolacji społecznej.

Bardzo często osoba z zaburzeniami nerwicowymi zdaje sobie sprawę ze swoich problemów, jednak z uwagi na lęki lub wstyd przed otoczeniem unika potrzeby kontaktu z psychologiem. Zaburzeń nerwicowych nie należy jednak lekceważyć, rodzą one bowiem poważne skutki zarówno dla komfortu życia, jak i zdrowia oraz kondycji psychofizycznej osoby dotkniętej tą chorobą. Mogą one skutkować na przykład problemami w pracy zawodowej, życiu prywatnym czy też budowaniu relacji z drugą osobą. Formą leczenia zaburzeń nerwicowych mogą być środki farmakologiczne, tym niemniej pierwszą i podstawową formą terapii powinien być kontakt z psychologiem. W każdym dużym mieście takim jak Wrocław, znaleźć można szeroką ofertę gabinetów psychologicznych, w których doświadczeni psychologowie oferują swoją fachową pomoc. Są różne techniki terapii, a jedną z ciekawszych jest technika Gestalt wprowadzona przez Frederica Perlsa, jego żonę Laurę
oraz Paula Goodmana. Jej podstawowym atutem jest duża elastyczność w procesie terapeutycznym prowadzonym przez odpowiednio przygotowanego do jej stosowania psychologa. Nie jest ona powszechnie stosowana, tym niemniej z uwagi na pozytywne rezultaty warto podać się próbie leczenia. We Wrocławiu wskazaną technikę stosuje psycholog Ewa SobieszekCentrum Psychologii i Psychoterapii Gestaltgabinet psychologiczny. Spokojna i przyjazna atmosfera oraz wieloletnie doświadczenie psychologa w stosowaniu odpowiedniej terapii sprzyja osiągnięciu pozytywnych rezultatów dla pacjenta. Należy pamiętać o tym, iż leczenie zaburzeń nerwicowych wymagać może serii spotkań w gabinecie psychologicznym, tym niemniej efekty terapii mogą przynieść znaczącą ulgę i poprawić komfort funkcjonowania osoby dotkniętej zaburzeniami jak i ułatwić kontakt z otoczeniem.