Terapia Gestalt

nature-wallpaper-forest-trees-herbs-plants-rocks-waterfall-stream-water-stream-photosPsychoterapia Gestalt nakierowana jest na kontakt z pacjentem. Pomoc oferowana jest tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub chcą poprawić jakość swojego życia. Jej celem jest dotarcie do własnej energii umożliwiającej zgodną ze sobą, pełną pogody i radości aktywność w życiu.

Terapia Gestalt to poszukiwanie własnego potencjału i autonomii, które kiedyś mogły zostać zablokowane. Specyfika terapii polega między innymi na odkrywaniu i zamykaniu niedokończonych spraw z przeszłości, korektę autowizerunku, dotarcie do ograniczających stereotypów w myśleniu i zachowaniu oraz przeformułowanie niekorzystnych przekonań. Odbywa się to między innymi poprzez rozmowę z psychoterapeutą, eksperyment psychologiczny i ćwiczenie nowych zachowań.

Zapraszam do mojego gabinetu psychoterapii we Wrocławiu!